• safw

AG10 Sa salog Tanan nga Sistema sa Rehas nga Salamin